Gambar ilustrasi awan Gambar ilustrasi awan Gambar ilustrasi awan Gambar ilustrasi awan Gambar ilustrasi awan
gambar logo dongeng aku dan kau
gambar ornamen garis emas

Kera dan Ayam

Moral Cerita

Sikap saling memaafkan dan tolong-menolong akan membuat persahabatan semakin erat. Seperti Ayam yang menolong Kera walaupun mereka baru saja bertengkar.